image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
วันที่ 2 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลอง พร้อมทั้งกระตุ้นให้สังคมไทยได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมนวลจันทร์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์