image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและบุคลากรศูนย์วิทย์ ฯ ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชาการและบุคลากร ต้อนรับคณะครูและบุคลากรศูนย์วิทย์ ฯ ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว