image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใหม่และโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 133 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว