image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว