image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ และนายประชา สำราญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และสถานศึกษาขึ้นตรง) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด กรุเทพมหานคร