image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเสวนา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง ถ้าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ถูกโอนไปยังสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใครได้ใครเสีย เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เป็นหุ้นส่วนในการจัดและรับบริการทางการศึกษาจากสองหน่วยงาน ณ ห้องมหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)