image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ทีม A) ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศ (Gistda) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง จำนวน 1,786 คน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ