image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพบปะปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว