image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 153 คน ครู 6 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว