image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายอนันต์ กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี