image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
วันที่ 22 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ