image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 76 คน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว