image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุมพระอารามหลวง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร