image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรไปกลับ) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังมะกรูด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวน 175 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว