image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
วันที่ 22-23 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 65 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว