image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 62 คน ครู 6 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว