image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และกิจกรรม “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ณ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว