image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรไปกลับ) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โรงเรียนธรรมยานประยุต อ.เมือง จ.สระแก้ว และโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 234 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว