image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 23 กันยายน 2558 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการ ศว.สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2558 ซึ่งมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ร้านอาหาร เวียนามยายเต็ม อ.เมือง จ.สระแก้ว