image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23-24 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 ) ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลอง พร้อมทั้งกระตุ้นให้สังคมไทยได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ