image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม 2561
วันที่ 24 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว มอบหมายให้นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อพบปะปรึกษาหารือข้อราชาการ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว