image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
วันที่ 24 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว. สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กับสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการทำงานและการให้บริการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี