image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างอาชีพด้านพลังงานในชุมชน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมประชารัฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว