image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน”
วันที่ 25 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา ร่วมกับนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว คลื่นความถี่ Fm 103.25 Mhz ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 - 06.30 น. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้รับทราบ