image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองตราด และกศน.อ.เขาสมิง จ.ชลบุรี
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองตราด และกศน.อ.เขาสมิง จ.ชลบุรี จำนวน 81 คน หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 คืน โดยมี นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามรถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว