image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) และโรงเรียนชุมชนพัฒนา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 25 กันยายน 2558 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลักกะสัง) และโรงเรียนชุมชนพัฒนา อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 266 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเป็นการเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว