image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสะแก,โรงเรียนเมืองนครนายก
วันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสะแก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก จำนวน 213 คน ครู 25 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว