image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนและโรงเรียน ร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการลดปริมาณขยะชีวมวลในชุมชน ผู้รับบริการ จำนวน 650 คน ณ วัดป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว