image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพเซียม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพเซียม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน 134 คน ครู 11 คน เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว