image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค (ภาคอีสาน)
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และคณะบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค (ภาคอีสาน) โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม