image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับ กศน.อำเภอตาพระยา
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เป็นวิทยากรโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับ กศน.อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อสร้างเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะที่มีในชุมชนและมีการบริหารจัดการโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาทรอดแทรกในการทำมาหากิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย