image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนิศากร สุขโพธิ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมจรัลฉกรรจ์แดงและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว