image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ และนางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยอบรมพัฒนาครูได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเสนอหลักสูตรให้สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร