image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควายให้คงสืบต่อไปมิให้สูญหาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว