image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 56 คน หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 คืน โดยมี นายนิวัติ สุขโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว