image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปมะขามป้อมและมะนาวของจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว มอบหมายให้นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปมะขามป้อมและมะนาวของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว