image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว