image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับโรงเรียนบรรหารวิทยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี