image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว