image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา แสดงทักษะและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมด้านการค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว