image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่เด็กออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เด็กพิการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว