image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนสุภวิทย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี และโรงเรียนสุภวิทย์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จำนวน 398 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว