image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรหารวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 3 กันยายน 2558 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารวิทยา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 212 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว