image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และจัดแสดงนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน จำนวน 2516 คน ครู จำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 2666 คน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ