image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ตามล่าราหู ดูซุปเปอร์มูนสีเลือด ด้วยกล้องพีวีซี”
วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมจัดงาน “ตามล่าราหู ดูซุปเปอร์มูนสีเลือด ด้วยกล้องพีวีซี” โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของดาราศาสตร์ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว