image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว