image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดรายการวิทยุ “นานาสาระกับ กศน.”
วันที่ 31 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวกันติชา ภู่มี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว จัดรายการวิทยุ “นานาสาระกับ กศน.” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว คลื่นความถี่ Fm 102.35 Mhz ในวันพุธ ช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 - 16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้รับทราบ