image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นาง ยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา และนางสาวจริญญา จิระดำรง เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว