image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ลงสำรวจพื้นที่เตรียมจัดการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน
วันที่ 31 พฤษภาคม 25559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อจัดการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว