image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมงานวันคล้ายวัยสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบ 10 ปี
วันที่ 4 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ร่วมงานวันคล้ายวัยสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบ 10 ปี และรับฟังนโยบาย พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่และเข็มเกียรติยศ ณ อาคารสำนักงาน กศน.